HYDROMETER JÄSMÄTARE FÖR ÖL & VIN

99 kr

Hydrometer eller areometer är ett instrument för att mäta vätskors densitet. En enkel hydrometer är oftast tillverkad av glas och är en sluten, rörformad behållare. Denna är indelad i två funktionellt olika delar. Nederst utgörs hydrometern av en något lite uppsvälld del, vilken till sin större del utgör flytkropp. Wikipedia