MYGGFÅNGARE / MOSQUITO TRAP/ SYNLIG UPPSAMLARE

399 kr

Myggfångarens arbetsmetod.

Med hjälp av LED-lampa skapas fotokatalytisk som insekterna lockar till. Ljuset från lampan lurar insekten att närma sig. Fläkten drar in insekten i uppsamlingskärlet och insekten torkas och samlas på botten.

Användningsmanual:

  1. Fångaren arbetar bäst i svagast möjliga ljus från omgivningen (även helt mörkt). Fångarens eget LED- ljus skall ställas så lågt som möjligt, men startkare än omgivningen. Bästa effekten nås när människan inte är i rummet och det är mörkt (t.ex. vid sömn.)
  2. Titta inte kontinuerligt på LED-ljuskällan. Detta kan skapa irreterade ögon.
  3. Placeras utom räckhåll för barn
  4. Stäng av fångaren vid ej användning under längre perioder.

Tekniska data:

Strömförbrukning 5 W
Anslutning USB (dator eller mobiltelefonladdare)
Endast för anändning inomhus.
CE-märkt